ALGEMENE VOORWAARDEN


De volledige consult-prijs wordt in rekening gebracht indien je:

 • de sessie niet tijdig hebt afgezegd, d.w.z. 24 uur van te voren.
 • de gemaakte afspraak niet nakomt.
 • te laat komt.


 • De therapiesessie vindt plaats op het afgesproken tijdstip.
 • De afspraak dient minimaal 24 uur van te voren door beide partijen via email bevestigd te worden.
 • Deze afspraak is voor beide partijen bindend.
 • Uit respect voor de cliënt is het belangrijk dat er een ruime veilige tijd van aankomen en vertrekken is.
 • Een sessie duurt een bepaalde afgesproken tijd.
 • Binnen de afgesproken tijd dien je aan te komen en weer te vertrekken als de sessie klaar is.
 • Voor en na de sessie is er voldoende tijd voor een anonieme aankomst en vertrek.
 • Mocht je onverhoopt verhinderd zijn voor een sessie, minstens 48 uur van tevoren kun je kosteloos afzeggen.
 • Raadpleeg in geval van ziekte altijd een deskundige in de reguliere gezondheidszorg.
 • Mijn therapie is geen vervanging voor medische of psychiatrische behandeling maar een aanvulling.
 • Ik behoud mij het recht voor om het geven van een sessie te weigeren.
 • Ik bied geen wondermiddelen en ben geen onderdeel van een religieuze sekte.
 • Al mijn sessies en de inhoud daarvan zijn vertrouwelijk.
 • Ik socialiseer niet met mijn cliënten, dit betekent ook geen contact via sociale media zoals bijv. Facebook, Instagram, LinkedIn e.d.
 • We onderhouden geen zakelijke of vriendschappelijke relatie.
 • De behandelingen worden vrijwel altijd (deels) vergoed door zorgverzekeraars, mits u bent bijverzekerd voor alternatieve geneeswijzen.
 • Factuur gelieve binnen 14 dagen betalen.
 • Je kunt een incassoprocedure voorkomen door tijdig een voorstel te doen wanneer je denkt wel te kunnen betalen.

KLACHT EN TUCHTRECHT


Als therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat je vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeldheb.

Als FAGT geregistreerde therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris Quasir en geschilleninstantie Stichting Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:

1. Neem contact op met mij, en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken naar een oplossing.

2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen metQuasir. Eenonafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.

3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie, Stichting Zorggeschil. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.

OEPS!

Onverwachte situaties kunnen altijd voorkomen. Mijn intentie is, dat wat zich ontvouwt, vooraf, tijdens of na een sessie altijd in het hoogste belang van jou als cliënt is. Dit betekent dat het kan zijn dat er een relatie is tussen hetgeen jou als cliënt ‘overkomt' en jouw hulpvraag, en dat deze situatie bespreekbaar gemaakt kan worden tijdens de therapie sessie.