PROCLAIMER

Raadpleeg in geval van ziekte altijd een deskundige in de reguliere gezondheidszorg. Mijn therapie is geen vervanging voor medische of psychiatrische behandeling maar een aanvulling. Ik behoud mij het recht voor om het geven van een sessie te weigeren. Ik bied geen wondermiddelen en ben geen onderdeel van een religieuze sekte. Al mijn sessies zijn vertrouwelijk. Ik socialiseer niet met mijn cliënten. We onderhouden geen zakelijke of vriendschappelijke relatie.


VOG

Uit onderzoek van het ministerie van veiligheid en justitie zijn geen bezwaren gebleken omtrent het afgeven van een VOG (verklaring omtrent hetgedrag). Daarbij is rekening gehouden met het risico voor de samenleving in verband met het doelwaarvoor deze verklaring is aangevraagd. Het onderzoek heeft zich gericht op het specifieke screeningsprofiel Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier. Op grond van artikel 28 van de Wet justitie en strafvorderlijke gegevens is de verklaring omtrent het gedrag afgegeven op 25 september 2020. Deze verklaring is overlegd aan de beroepsvereniging F.A.G.T.


STICHTING ZORGGESCHIL

Mijn praktijk voldoet aan de wet op oneerlijke handelspraktijken. Voor verdere informatie omtrent tucht- en klachtrecht verwijs ik u door naar: Stichting Zorggeschil


OEPS!

Onverwachte situaties kunnen altijd voorkomen. Mijn intentie is, dat wat zich ontvouwt, vooraf, tijdens of na een sessie altijd in het hoogste belang van jou als cliënt is. Dit betekent dat het kan zijn dat er een relatie is tussen hetgeen jou als cliënt ‘overkomt' en jouw hulpvraag, en dat deze situatie bespreekbaar gemaakt kan worden tijdens de therapie sessie.