PRIVACY STATEMENT
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Wanneer je met mij een (vervolg) therapie- of coaching- traject aangaat, verklaar je op de hoogte te zijn van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord te gaan.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Michael Moorthaemer, als behandelend Levenstherapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jou, je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ik vind jouw privacy belangrijk en doe mijn best deze te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig om ga met je persoonlijke en medische gegevens

- werk met een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

- als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier

- tijdens intervisie / intercollegiale toetsing je gegevens alleen anoniem inbreng


De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Gegevens in de administratie

De volgende gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiele administratie:     


·      Datum consult

·     Voorletter(s) + achternaam

·     Adres

·     Telefoonnummer

·     Zorgverzekering

·     Zorgverzekering cliënt nummer

·     De datum van de behandeling

·     Korte omschrijving van de behandeling: Natuurgeneeskundig consult d.d. 01.01.20 ( incl. code vermelding)

·     Kosten consult


Toestemming

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, bijvoorbeeld in overleg gaan met andere zorgverleners, dan zal ik je eerst informeren en je expliciet om jouw toestemming vragen. Pas daarna zal in het dossier de gegevens opgenomen worden die voor de behandeling noodzakelijk is. Dit geldt ook voor het informeren van andere zorgverleners bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Heb je een vraag of een opmerking?


Dan kun je dit formulier invullen. Ik verzoek je om je vraag, opmerking of melding zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

REMEMBER WHO YOU ARE

|© 2020 Moorthaemer|Algemene voorwaarden|Proclaimer|Links|Contact|Praktijk voor Levenstherapie Amsterdam|PRIVACY STATEMENT|