PROCLAIMER
Raadpleeg in geval van ziekte altijd een deskundige in de reguliere gezondheidszorg. Mijn therapie is geen vervanging voor medische of psychiatrische behandeling maar een aanvulling.  Ik behoud mij het recht voor om het geven van een sessie te weigeren. Ik bied geen wondermiddelen en ben geen onderdeel van een religieuze sekte. Al mijn sessies zijn vertrouwelijk. Ik socialiseer niet met mijn cliënten. We onderhouden geen zakelijke of vriendschappelijke relatie.VOG


Uit onderzoek van het ministerie van veiligheid en justitie zijn geen bezwaren gebleken omtrent het afgeven van een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Daarbij is rekening gehouden met het risico voor de samenleving in verband met het doel waarvoor deze verklaring is aangevraagd. Het onderzoek heeft zich gericht op het specifieke screeningsprofiel Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier. Op grond van artikel 28 van de Wet justitie en strafvorderlijke gegevens is de verklaring omtrent het gedrag afgegeven op 25 september 2014. Deze verklaring is overlegd aan de beroepsvereniging F.A.G.T.STICHTING ZORGGESCHIL


Mijn praktijk voldoet aan de wet op oneerlijke handelspraktijken. Voor verdere informatie omtrent tucht- en klachtrecht verwijs ik u door naar: Stichting ZorggeschilHeb je een vraag of een opmerking?


Dan kun je dit formulier invullen. Ik verzoek je om je vraag, opmerking of melding zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.
REMEMBER WHO YOU ARE

|© 2020 Moorthaemer|Algemene voorwaarden|Proclaimer|Privacy statement|Links|Contact|Praktijk voor Levenstherapie Amsterdam|PROCLAIMER|