REMEMBER WHO YOU ARE

REVIEW:


     'De directe ervaring is het gevoel van stilte wat mij omgaf tijdens het werken, ook weet ik nog dat ik mij vrij en ontspannen voelde.'


Cliënt, 46jr.

|© 2020 Moorthaemer|Algemene voorwaarden|Proclaimer|Privacy statement|Links|Contact|Praktijk voor Levenstherapie Amsterdam|SESSIE|

SESSIE


Klik op: INTAKEFORMULIER om deze in te vullen.


Bij een eerste bezoek aan mijn praktijk vindt een intakegesprek plaats. De volgende punten komen aan de orde:


         -     klacht(en) en hulpvraag

         -     ziektegeschiedenis

         -     voeding- en leefgewoonten

         -     energieniveau

         -     psychosociale achtergronden

         -     emotionele achtergronden

         -     psychosomatische klachten


Aan de hand van de bevindingen wordt er in goed overleg een behandelplan opgesteld. Er worden, zo nodig, vervolgafspraken gemaakt, waarna evaluatie van de sessies volgt.


Tijdens een sessie kan er op de volgende manieren gewerkt worden:


-          Lichaams- en aanrakingsgerichte en andere fysieke oefeningen, bijvoorbeeld ademhalings- en grondingsoefeningen.

-     Het verkennen en leren herkennen van emoties door de cliënt. De cliënt leert emoties te uiten en het onderliggende motief te herkennen. Doel is het leren integreren van de emotie.

-     De cliënt wordt mentaal, via een inzicht gevende dialoog, gespiegeld en leert het hanteren van bepaalde overtuigingen en het aannemen van nieuwe denkbeelden.

-     Spiritueel kan er een reading of healing gegeven worden. Verder kan de cliënt via dialoog en/of meditatieoefeningen zijn relatie met zichzelf leren verbeteren en inzicht verwerven over zijn totale mens-zijn en levensmissie. (Mindfulness)

-     Het inzichtelijk maken van de sociale context van de cliënt door middel van dialoog en oefening met betrekking tot de verstoring van een van zijn sociale systemen. (ouders, vrienden, werk, collega's etc.)
Wilt u alstublieft voordat u naar uw afspraak komt goed de algemene voorwaarden lezen?
Heb je een vraag of een opmerking?


Dan kun je dit formulier invullen. Ik verzoek je om je vraag, opmerking of melding zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.