REVIEW:


     'Zijn aanpak is met geduld en ik voelde me heel veilig. Na de sessies voelde ik mij niet meer zo machteloos en ik ben niet meer zwaarmoedig geweest. Ik kon het slot openen naar een nieuw level in mijn leven, geluk en rust. Mijn dank is groot'


Cliënt, 29jr.

REMEMBER WHO YOU ARE

|© 2020 Moorthaemer|Algemene voorwaarden|Proclaimer|Privacy statement|Links|Contact|Praktijk voor Levenstherapie Amsterdam|TRAUMATHERAPIE|

TRAUMATHERAPIE
Deze methode voor lichaamsgerichte traumatherapie is gefundeerd op de gedachte dat een traumatische gebeurtenis voor het lichaam te groot kan zijn om op een natuurlijke manier te verwerken, waardoor het zich daarna vastzet in het lichaam als een negatieve, destructieve energie. Het is juist dit vastzetten van hoog geladen negatieve energie dat ervoor zorgt dat er lichamelijke, emotionele en psychische problemen ontstaan, soms zelfs maanden of jaren na de traumatische gebeurtenis. Het lichaam reageert dan niet meer primair op de gebeurtenis, maar op de hoge lading energie die zich heeft vastgezet.REVIEW:


     'Ik ben heel lang bezig geweest om iets te vinden toen kwam deze vorm van therapie op mijn pad. Het voelde heel vertrouwd en veilig'


Cliënt, 55jr.


Lees meer over Sessie en Tarieven...
Natuurlijke stressontlading?


Het proces van een natuurlijke, lichamelijke stressontlading zijn veel mensen 'vergeten'. Door onze evolutie als 'mens in wording' in onze drukke maatschappij zijn we meer in ons hoofd bezig dan met het ervaren van ons lichaam. In combinatie met een traumatische gebeurtenis kan dit zorgen voor allerlei beperkende overtuigingen, gevoelens van minderwaardigheid, schaamte, schuld en angst. Deze kunnen onze natuurlijke ontladingsreactie behoorlijk in de weg staan. Zonder deze ontlading kunnen er op korte of lange termijn lichamelijke en psychische gebreken ontstaan, die zich kunnen uiten in sociale, emotionele en lichamelijke ongemakken. Er is dan sprake van shock- of ontwikkelingstrauma. Dit uit zich bijvoorbeeld in:


-     Kortademigheid, bonzend hart, hyperactiviteit, prikkelbaarheid, waakzaamheid, rusteloos zijn, slecht slapen.

-     Vernauwd beleven van gevoelens, dissociëren, het lichaam niet als geheel ervaren.

-     Selectief herinneren of totaal 'vergeten', het ontkennen dat er een trauma heeft plaatsgevonden.

-     Hulpeloosheid, vermoeidheid, machteloosheid, depressies, spiertonusverslapping, verslaving, sociale vervreemding.
'Blijf zitten waar je zit en verroer je niet,

hou je adem in en stik niet!'
Lichaamsgerichte traumatherapie Amsterdam


Een traumatherapie sessie bestaat uit een dialoog met de gevoelswereld van het lichaam, aanraking en/of lichaamsoefeningen met de cliënt. Lichaamsreacties van de cliënt zorgen ervoor, soms zelfs na jaren, dat een natuurlijke stressontlading mogelijk wordt gemaakt, door bijv. rillen, beven, warmte en koude lichaamssensaties, hartkloppingen of door het maken van ongecontroleerde bewegingen. Het zijn juist dit soort ongecontroleerde bewegingen en reacties van het lichaam die ervoor zorgen dat het lichaam als het ware reset. Het gevoel na deze natuurlijke stressontlading wordt vaak als heel ontspannen en super gegrond ervaren. Een algemeen gevoel van welbehagen. Uiteraard is de beleving voor iedereen anders. Het levert vaak mooie inzichten op over hoe het leven geleefd en gevierd moet worden.
Heb je een vraag of een opmerking?


Dan kun je dit formulier invullen. Ik verzoek je om je vraag, opmerking of melding zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.